< Prev  
F o l k l o r e   D i s c o g r a p h y
  Next >
Kosovo

Shota


Folklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)


Click on Image to Enlarge
Album Cover
Click on Image to Enlarge
Album Back
Click on Image to Enlarge
Album Label A
Click on Image to Enlarge
Album Label B

RTB LPV 1226
LP - Available From: Muzika Balkana

SideCutTitleArtistRegion
A1APjesë Nga Valija E Rugovës - Jehona E FyellitFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
A1BLufta Për Vajzën - ValleFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
A2Disa Fjalë Për Shit - Blemjen E VajzësFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
A3AValle Nga Gjakova - ValleFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
A3BNë Bahqe Me PortokallaFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
A4Kenga E RexhësFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
A5Vajta N' ElbasanFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
B1AOdlomci Iz Prizrenske Svadbe - Bre, Devojče, Bre, Đavolče...Folklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
B1BRazgranala Grana Jorgovana...Folklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
B2U Selu Kavga GolemaFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
B3VrteškaFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
B4ADa Vam Kažem Braćo Moja...Folklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
B4BOj, Mori, Vrbo Zelena...Folklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
B4CKlč - IgraFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
B5TamaraFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
B6HajriFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo
B7Kah PranveraFolklorni Ansambl Kosova - Shota (Priština)Kosovo

Updated 10/22/2017

Google Search:    

  Comments/updates to the webmaster on this recording: (RTB-LPV-1226)  
Your Name:
Your E-mail:
Comments:
   (Please just click once, it takes a little time.)