< Prev  
F o l k l o r e   D i s c o g r a p h y
  Next >
Greece

Zournas and Daoulia of Macedonia, Vol 1


 


Click on Image to Enlarge
Album Cover
Click on Image to Enlarge
Album Back

Graziosi Zourna
CD - Available From: Joe Graziosi

CutTitleArtist
1Katsamba Yiorgos Zafiriou
Thomas Patmos
Yiorgos Panayiotopoulos
2Karatzova Yiorgos Zafiriou
Thomas Patmos
Yiorgos Panayiotopoulos
3Triandafilla KokkinoYiorgos Zafiriou
Thomas Patmos
Yiorgos Panayiotopoulos
4Roidho Vangelis Psathas
5Nizamikos Vangelis Psathas
6Papadhia Vangelis Psathas
7MakrinitsaVangelis Psathas
8Gaida Trifon Pazarentzis
9Patrunino Trifon Pazarentzis
10SuleyrnanovoTrifon Pazarentzis
11Trehatos Trifon Pazarentzis
12Dhimitrula Trifon Pazarentzis
13MarinaTrifon Pazarentzis
14Tsiftetelli Mitsos Hintzos
Zisis Hintzos
Andonis Dolapis
15Ta Ksena Mitsos Hintzos
Zisis Hintzos
Andonis Dolapis
16GaidaMitsos Hintzos
Zisis Hintzos
Andonis Dolapis
17Aidin Christos Karakostas
18Gaida Flamburon Christos Karakostas
19NastrintziniChristos Karakostas

Updated 10/12/2009

Google Search:    

  Comments/updates to the webmaster on this recording: (Graziosi-Zourna)  
Your Name:
Your E-mail:
Comments:
   (Please just click once, it takes a little time.)